Mijn Nederlands / My Dutch

WaarIsWally

Ik woon in België twee jaar vaandag.  I’ve been living in Belgium two years today.

To my fellow Belgians:

~

Mijn Nederlands

Engels is mijn moedertaal maar nu, en meer belangrijk, is Nederlands mijn thuistaal.

Snap je dat?

Mijn Nederlands is niet perfect maar mijn Nederlands is echt, oprecht.

Voel je dat?

Ik ben in principe een buitenlander, maar een buitenlander die haar hart en bloed gegeven heeft,

eerst als een echtgenote en dan als een mama.

Hier. Hier in België.

Voel je mij?

Ik kan en wil meer Nederlands spreken, maar alstublieft meneer, mevrouw, kassierster en kindje…

Kan je zachter zijn misschien? Mij meer helpen misschien? Wij allebei willen hetzelfde ding, née?

Een rustig leven, niet te veel en niet te weinig…min of meer, maar een leven volledig.

Dus als je mij, een buitenlander, op de straat ontmoet

of, wij, in de winkel of markt ontmoeten

je moet iets altijd weten…

Ik ben fier op mijn Nederlands, maar ik kan meer fier zijn op iedereen die mij helpt.

~

My Dutch

English is my mother tongue but now, and more important, is Dutch my home tongue. You get it?

My Dutch is not perfect but my Dutch is real, is sincere. You feel it?

I am a foreigner, but a foreigner who’s given her heart and blood

first as a wife and then as a mother, here.

Here in Belgium. You feel me?

I can speak more Dutch but please, mister, madam, cashier and little child…

Can you maybe be a little softer? Maybe help me a little more? We both want the same thing, no?

A peaceful life, not too much and not too little

more or less, but a life that is full.

So if you meet me, a foreigner, on the street

Or we, in a store or market, meet

you need to know something, always…

I’m proud of my Dutch but I can be prouder with everyone’s help.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Always dishing,

Jun

7 Comments

  1. Shelly

    Beautiful. And Happy Birthday my friend. Ur gonna love this brings. 🙂

    P.s. Readers…it’s not her bday. But wish her love, we all need it. It’s vital to our survival. My turn…love you Jun. Glad ur heart is home.

    Reply

Feel Free to Dish!